Den ČČK Brno

Ve středu 20. února na naší škole proběhl projektový den ve spolupráci s Českým červeným křížem Brno. Žáci zdravotnického kroužku a žáci od páté do deváté třídy si teoreticky i prakticky ve spolupráci se záchranáři mohli procvičit své znalosti o poskytování první pomoci.               

Dozvědět se více

Prevence kyberšikany

První poprázdninová hodina byla opět věnována prevenci.  V pondělí  18. února se sešli žáci II. stupně – společný program  VZO zajistil školní metodik prevence. Tématem prvního setkání bylo obecné seznámení s nebezpečími virtuální komunikace, se zaměřením na kybergrooming. Druhé setkání  se podrobněji věnovalo kyberšikaně. Po zhlédnutí výukového videa jsme společně definovali důvody, které vedou agresora k útokům,  a […]

Dozvědět se více

Nezapomínáme…

Během zimních měsíců se několikrát sešli žáci II. stupně, aby se na společném setkání dozvěděli  něco málo z nedávné historie. První setkání bylo věnováno  Janu  Palachovi. Mnozí žáci neměli  o Palachově činu potuchy, jiní neznali důvody a historické souvislosti, které jej  k upálení vedly.  Další  setkání  se věnovalo útlaku především židovského obyvatelstva během II. sv. války  –  dne […]

Dozvědět se více

Postup do krajského kola olympiády v českém jazyce

Velkého úspěchu dosáhla Lucie Jankůjová – obsadila 3. místo v okresním kole olympiády z českého jazyka a postupuje do krajského kola. Tak budeme v dubnu držet pěsti, Luci! Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!  

Dozvědět se více

Obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola

Naše škola získala poprvé titul Ekoškola v roce 2017. Letos jsme si ho museli obhájit. Na základě auditu konaného dne 29. 1 . 2019 a posouzení zprávy z auditu komisí, jsme opětovně získali mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 2 let.

Dozvědět se více

Matematická olympiáda

Soňa Zaviačičová obsadila 5. místo v okresním kole Matematické olympiády žáků pátých tříd, která se konala ve středu 30. ledna 2019. Gratulujeme.

Dozvědět se více


Den ČČK Brno

Ve středu 20. února na naší škole proběhl projektový den ve spolupráci s Českým červeným křížem Brno. Žáci zdravotnického kroužku a žáci od páté do deváté třídy si teoreticky i prakticky ve spolupráci se záchranáři mohli procvičit své znalosti o poskytování první pomoci.               

Číst dále

Prevence kyberšikany

První poprázdninová hodina byla opět věnována prevenci.  V pondělí  18. února se sešli žáci II. stupně – společný program  VZO zajistil školní metodik prevence. Tématem prvního setkání bylo obecné seznámení s nebezpečími virtuální komunikace, se zaměřením na kybergrooming. Druhé setkání  se podrobněji věnovalo kyberšikaně. Po zhlédnutí výukového videa jsme společně definovali důvody, které vedou agresora k útokům,  a […]

Číst dále

Nezapomínáme…

Během zimních měsíců se několikrát sešli žáci II. stupně, aby se na společném setkání dozvěděli  něco málo z nedávné historie. První setkání bylo věnováno  Janu  Palachovi. Mnozí žáci neměli  o Palachově činu potuchy, jiní neznali důvody a historické souvislosti, které jej  k upálení vedly.  Další  setkání  se věnovalo útlaku především židovského obyvatelstva během II. sv. války  –  dne […]

Číst dále

Obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola

Naše škola získala poprvé titul Ekoškola v roce 2017. Letos jsme si ho museli obhájit. Na základě auditu konaného dne 29. 1 . 2019 a posouzení zprávy z auditu komisí, jsme opětovně získali mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 2 let.

Číst dále

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS