Jarní sběr papíru

Naše škola pořádá 12. 4. tradiční sběr papíru.  Papír můžete přivézt na Sběrný dvůr odpadů od 12:30 do 16:30. Kromě toho bude také obcí projíždět multicara a sesbírá před domem nachystaný papír. Třídí se pouze na kartony a ostatní papír. Děkujeme za jakékoliv množství.

Dozvědět se více

Zápis do první třídy

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 v ZŠ T. G. Masaryka Šardice bude probíhat 5. – 6. dubna 2017 od 13.00 do 16.00 hod. K zápisu budete potřebovat: * rodný list dítěte * občanský průkaz * rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno jinou školou Rodiče, kteří se […]

Dozvědět se více

Učíme matematiku zábavně!

Přijďte si vyzkoušet vyučování matematiky metodou profesora Hejného! Naše paní učitelky a žáci 1., 2. a 3. třídy se na vás těší v úterý 28. března od 17  do 18:30 hodin v učebně PC.

Dozvědět se více

Poznávací zájezd do Vídně

Základní škola pořádá dne 18. května  POZNÁVACÍ ZÁJEZD  do Vídně. Cena zájezdu je 400 Kč. Žáci 2. stupně mohou jet sami, žáci 1. stupně pouze s doprovodem dospělé osoby! V případě volných míst se mohou zájezdu se  zúčastnit i dospělí občané. Program:  Okružní jízda po městě, procházka středem města, návštěva zahrad a zámku Schönbrunn, prohlídka budovy […]

Dozvědět se více


Tandemová výuka na naší škole

V lednu jsme zahájili práci na dvouletém projektu OP VVV MŠMT s názvem “Vzdělávání v naší škole“.  Jednou z jeho aktivit je tandemová výuka. Vyučovací hodinu společně připravují a realizují dva učitelé. Vznikají vhodné podmínky pro spolupráci mezi učiteli, dochází k jejich vzájemnému obohacování a zkvalitňování výuky. Z některých odučených hodin přikládáme fotografie.

Číst dále

Reading English books for younger children

V prvním březnovém týdnu měli žáci 8. ročníku možnost procvičit si své čtenářské a komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Pro mladší spolužáky připravili četbu anglických pohádkových knížek. Během návštěv všech tříd knížky představili, přečetli a krátce si o jejich obsahu s dětmi v malých skupinkách popovídali. Děti spolu strávily příjemný čas. Osmáci si vyzkoušeli roli […]

Číst dále

Návštěva u hasičů

V pátek 17. 2. se vydala první a druhá třída na exkurzi do místní hasičské zbrojnice. Ujal se nás pan Cápek, který nás provedl celou zbrojnicí. Ukázal nám hasičskou výzbroj včeně dvou aut. Děti si mohly vyzkoušet sezení v autech a nechybělo ani zahoukání sirény. Prohlédly si a vyzkoušely oblečení a techniku nezbytnou pro hasičskou […]

Číst dále

Družina a klub má talent !

Tak už i družina a klub mají své talenty ! Soutěž proběhla ve středu 22. února ve školním klubu . Žáci si mohli vybrat jednu ze čtyř soutěžních disciplín, ve které vynikají. První místo získali : Lukášek Meduna ve hře na housle, ve zpěvu Alžbětka Ilčíková, ve volné disciplíně Barborka Bílková a v tanci Emička Civišová. […]

Číst dále

O velké řepě

Žáci 4. třídy si připravili v hodinách anglického jazyka pohádku O velké řepě. V hodinách TEC si vyrobili masky a přinesli kostýmy. Pohádka měla u mladších i starších žáků velký úspěch. Příští týden bude opět pohádkový. Žáci 8. ročníku budou číst anglické pohádky mladším dětem.

Číst dále

Poznávací zájezd do Vídně

Základní škola pořádá dne 18. května  POZNÁVACÍ ZÁJEZD  do Vídně. Cena zájezdu je 400 Kč. Žáci 2. stupně mohou jet sami, žáci 1. stupně pouze s doprovodem dospělé osoby! V případě volných míst se mohou zájezdu se  zúčastnit i dospělí občané. Program:  Okružní jízda po městě, procházka středem města, návštěva zahrad a zámku Schönbrunn, prohlídka budovy […]

Číst dále

Jarní sběr papíru

Naše škola pořádá 12. 4. tradiční sběr papíru.  Papír můžete přivézt na Sběrný dvůr odpadů od 12:30 do 16:30. Kromě toho bude také obcí projíždět multicara a sesbírá před domem nachystaný papír. Třídí se pouze na kartony a ostatní papír. Děkujeme za jakékoliv množství.

Číst dále

Zápis do první třídy

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 v ZŠ T. G. Masaryka Šardice bude probíhat 5. – 6. dubna 2017 od 13.00 do 16.00 hod. K zápisu budete potřebovat: * rodný list dítěte * občanský průkaz * rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno jinou školou Rodiče, kteří se […]

Číst dále

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstanci


Kalendář akcí


Partneři

  • Ovocňák
  • Ekoškola
  • Recyklohraní