Podzimní tvoření

V pracovních činnostech zapojili žáci 7. třídy svou fantazii a zručnost a pustili se do vyřezávání dýní, které patří k Halloweenu. Původně keltský svátek oslavoval konec léta a příchod nového roku. Díky přistěhovalcům z Irska se kolem poloviny 19. století dostala Halloweenská tradice do Ameriky, kde se začaly vyřezávat obličeje z dýní. Dovnitř se dávaly svíčky, aby odehnaly […]

Plenární schůze SRPŠ a rodičovské schůzky

Přednáška kriminalisty hodonínského toxi-týmu Milana Jurči s názvem Ohrožení mladistvých návykovými látkami se konala 14. října v 16.00 hodin v Obecní školní jídelně. Po přednášce proběhla plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky.      

Návštěva ministra životního prostředí

1. místo v soutěži MŠMT – Zacíleno na udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí. Žáci naší školy vyhráli 1. místo v celostátní soutěži, kterou pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Zaslouženou odměnu přijel předat našim žákům ve čtvrtek 10. října pan ministr Richard Brabec a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Jana Krutáková. Na naše vítězné video se můžete podívat na odkazu: […]

Branný den

Ve spolupráci s agenturou Ústecké podzemí se v pátek 4. října uskutečnil na naší škole Branný den. Při představě branného dne naskočí možná některým rodičům retro představa dob minulých, kdy se běhalo v pláštěnkách a holínkách s plynovými maskami. Tak ale to je opravdu minulost! Doba se v lecčems změnila, bezprostřední chemický útok nám dávno nehrozí. Jsou tu ale […]

Šardičánek

Začátek září si vybraly děti z folklorního krúžečku Šardičánek na své dvoudenní soustředění. Letošní se konalo v Šardicích na statku pana Šnajdra. Na programu bylo zpívání nových skočných, opakovaly se kroky slováckého verbuňku, nezapomnělo se ani na vrťáky a milocké slovenské. Samozřejmě ale nemohla chybět noční stezka odvahy, táborák a opékání, hry a soutěže. Letošní soustředění bylo […]

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS
  • Čokoládová tretra
  • Testování SCIO
  • Rodiče vítáni