Dopravní dny

Dopravní dny

Ve středu 29. května se uskutečnil 13. ročník tzv. dopravního dne. Pro všechny žáky naší základní školy byla připravena tradiční stanoviště – jízda zručnosti, jízda na novém dopravním hřišti, praktická první pomoc a teorie v podobě testů z pravidel silničního provozu, první pomoci a mapy. Organizátory celého dne byli žáci deváté třídy – ti zajišťovali hladký průběh této akce a zpracovávali výsledky. Velkou roli hrálo počasí – předchozí dny vydatně pršelo, ale od středy se vyčasilo a dopravní dny tak mohly proběhnout bez větších komplikací.
V trošku pozměněném režimu proběhly dva následující dny. Ve čtvrtek dorazili žáci ze ZŠ Svatobořice Mistřín a po nich děti z naší mateřské školy. Vždy byli rozděleni do šesti skupin, aby mohli v malém počtu lépe zvládnout připravená stanoviště. Deváťáci prověřili svou vytrvalost a trpělivost, když museli za dopoledne dvanáctkrát říct stejný výklad. V pátek uzavřeli letošní 13. ročník ve stejném režimu pro žáky ze ZŠ Čejč a ZŠ Hovorany. Za jejich odvedenou práci jim patří obrovské poděkování!
Z dopravních dnů pro okolní školy vznikl záznam, děkujeme naší žákyni za profesionální práci!
Dopravní dny by nemohly proběhnout bez podporovatelů z řad místních podnikatelů a firem – moc děkujeme! Jejich výčet bude uveden v závěrečné zprávě.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Fond SIDUS
 • Čokoládová tretra
 • Testování SCIO
 • Rodiče vítáni
 • ZŠ TGM Šardice ŠABLONY II
 • Aktivní škola
 • Obec parťákem
 • Rodilý mluvčí
 • Přírodní zahrada