Informace pro žáky II. stupně

Informace pro žáky II. stupně

Ředitelství základní školy oznamuje žákům 2. stupně, že od pondělí 8. 6. 2020 začne probíhat dobrovolné vyučování. Podmínkou účasti na výuce je předání ( poslání) vyplněného čestného prohlášení při prvním vstupu žáky na konzultaci (8. 6. 2020).

Čestné prohlášení si můžete stáhnout ZDE.

Organizace výuky

 1. Účast žáků ve škole je dobrovolná.
 2. Při prvním vstupu žáka na konzultaci musí žák předat (poslat) vyplněné Čestné prohlášení.
 3. Výuka bude probíhat 3x týdně ( po-stř-pá) a skupiny budou tvořeny podle jednotlivých tříd. Začátek je v 8,50 většinou do 12,30
 4. Obědy můžete přihlásit obvyklým způsobem.
 5. Vstup doprovodných osob žáků do budovy školy není dovolen.
 6. Domácí úkoly pro žáky, kteří budou navštěvovat výuku, nebudou.
 7. Distanční výuka pro žáky, kteří nebudou navštěvovat školu, bude probíhat obvyklým způsobem. Předávání úkolů bude prostřednictvím vývěsky na i-škole, maily, vždy na celý týden, nejpozději v pondělí.
 8. Hodnocení žáků bude probíhat s přihlédnutím k mimořádné situaci.
 9. Přihlášení žáci se účastní výuky ve všech stanovených dnech a časech.
 10. Bude vedena evidence absence žáků, která sice nebude uvedena na vysvědčení, ale je třeba chybějícího žáka řádně, pokud možno dopředu, omluvit,
 11. Vstup do školní jídelny bude pouze v určený čas, aby nedocházelo k prolínání skupin.

Hygienická opatření ve škole

 1. Žáky si před vstupy do školy vyzvednou pedagogové vždy v určený čas. V případě nástupu v jinou dobu, je třeba informovat vyučující.
 2. Šatny žáků jsou uzpůsobeny tak, aby se skupiny žáků nekumulovaly.
 3. Výuka bude probíhat pouze ve kmenové třídě.
 4. Žák bude sedět v lavici sám.
 5. Žáci musí mít v sáčku minimálně 2 roušky.
 6. Žáci si ihned po příchodu do třídy vydesinfikují ruce. Toto se bude opakovat několikrát denně podle situace a apelu učitelů
 7. Ve třídách budou zvýšená hygienická opatření na větrání, úklid a desinfekci lavic, klik, umývadel, WC apod., které zajistí vyučující a uklízečky.
 8. Desinfekční prostředky jsou umístěné ve třídách, u jídelny, na WC, u vstupu do budovy.
 9. Během výuky ve třídách, ve venkovních prostorách školy, v jídelně žáci nemusí mít na obličeji roušku. Pokud dojde k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě (záleží na domluvě s vyučujícími).

Ve společných prostorách školy (chodby, šatny) budou mít žáci vždy na obličeji roušku.

Rozvrh konzultací:

 

 

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Fond SIDUS
 • Čokoládová tretra
 • Testování SCIO
 • Rodiče vítáni
 • ZŠ TGM Šardice ŠABLONY II
 • Aktivní škola
 • Obec parťákem
 • Rodilý mluvčí
 • Přírodní zahrada