Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017-2018“

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017-2018“

Naše škola se zapojila do celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017-2018, která je určena žákům 9. tříd základních škol. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci v rámci soutěže prochází vědomostními testy a laboratorními cvičeními. Soutěž se koná pod záštitou Střední průmyslové školy chemické Brno, chemických firem a Svazu chemického průmyslu. Soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Soutěž má tři kola a celostátní finále. Školní kolo u nás proběhlo v pondělí 20. listopadu, žáci deváté třídy prokázali své vědomosti při testu, který se skládal z 10 otázek.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci a postupují do okresního kola, které se uskuteční na SPŠ chemické v Brně:

1. Martin Jankůj

2. Ellen Horatiusová

3. Josef Červínek

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS