ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Environmentální výchova

Časový harmonogram environmentální výchovy na rok 2016/2017 v ročním plánu – ke stažení ZDE
Další aktivity dle aktuální situace a nabídky během školního roku:

 • Výukové programy v terénu nebo v prostorách školy dle aktuální nabídky
 • Žádosti o finance na pomůcky, vybavení učebny a budování školní zahrady – dle aktuálně vypsaných grantů
 • Průběžné informování členy Ekotýmu o aktivitách projektu Ekoškola v kmenových třídách

Soutěže:

 • Recyklohraní – soutěž ve sběru baterií a elektrozařízení
 • Sběr vršků od PET lahví – pro postižené děti
 • Sběr papíru v rámci celé obce
 • Zapojení do výtvarných a vědomostních soutěží s přírodovědnou tematikou  – dle aktuální nabídky

Zapojení do celorepublikových aktivit:

 • Členství v síti M.R.K.E.V.
 • Ekoškola – mezinárodní projekt (Tereza)
 • Přírodní zahrada

Environmentální výchova v ŠVP:

 • Výchova zdravé osobnosti (1. – 9. ročník)
 • Člověka svět (1. – 5. ročník)
 • Přírodovědné předměty (6. – 9. ročník)

Ekologicky šetrná škola:

 • Třídění odpadu – v prostorách školy – papír, plast, bio odpad, baterie a drobné elektro
 • Šetření elektrickou energií, plynem, vodou
 • Aktivizační metody práce s využitím výukových krabic z Rezekvítku – Voda, les
 • Úprava školní zahrady
 • Zlepšování prostředí ve škole, péče o pokojové květiny

Spolupráce:

 • organizace: Lipka, Rezekvítek, Sluňákov, Tereza, Ekocentrum  Šardice, Spolek za zdravé Šardice, ZOO Hodonín
 • zřizovatel školy OÚ Šardice
 • místní podnikatelé a organizace

Prezentace

 • nástěnky školy
 • internet
 • šardický zpravodaj

Recyklohraní

8551-logo 2012 (2)Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

http://www.recyklohrani.cz/cs/

 

M.R.K.E.V.

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Pavučiny (Síť středisek ekologické výchovy), který je realizován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

http://www.pavucina-sev.cz

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Fond SIDUS
 • Čokoládová tretra