V letech 2013 – 2015 byla naše škola zapojena do projektu Healthy childhood, beautiful life – Zdravé dětství, krásný život. Projekt byl zaměřen na zdravý životní styl a ochranu životního prostředí navzdory stresu moderního světa. Pomohl našim dětem aktivně trávit volný čas, přijmout zdravý životní styl a naučit se žít v harmonii s přírodou. Žáci se aktivně podíleli na činnostech souvisejícími s ochranou životního prostředím, činnostech spojenými se zdravím, tělesnou výchovou a pozitivním myšlením. Mezinárodní spolupráce mezi studenty představovala motivační faktor při studiu cizích jazyků. Žáci měli možnost dostat se do kontaktu s různými kulturami, což vedlo k lepšímu pochopení kulturní rozmanitosti v rámci Evropské unie.

Spolupracovali jsme se školami z šesti zemí Evropy – Rumunska, Itálie, Polska, Turecka, Španělska a Portugalska.

Projekt byl ukončen 31. července 2015.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS