EU PENÍZE DO ŠKOL – projekt Prima škola

EU PENÍZE DO ŠKOL – projekt Prima škola

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1988

Doba realizace: 1. 4. 2011 – 30. 9. 2013

Cíle projektu:

  • vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti,
  • podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků, vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách,
  • zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků,
  • vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

Z celkové výše dotace 1 056 076 Kč byly pořízeny interaktivní tabule do tříd 1. stupně, materiály do výuky, dvoutýdenní pobyt tří pedagogů ve Velké Británii a 13 notebooků pro pedagogy.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS