Komunikujme a tvořme

 

Naše škola získala od MŠMT v rámci výzvy č. 57 grant s projektem Komunikujme a tvořme v červenci 2015. Projekt byl zaměřen na zlepšení technických dovedností žáků na 2. stupni a rozvoj komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Na rozvoj technických dovedností jsme obdrželi dotaci ve výši cca 200 000 Kč, kterou jsme využili na vybavení školní dílny novými stroji na přípravu materiálu (stolní pila, hoblovačka, vrtačka, bruska, atd.), opravy starých ponků a nakoupili jsme nové nářadí pro žáky.

Blended learning je moderní metodu studia cizího jazyka přes internet formou samostudia za pomoci lektorů a rodilých mluvčí. Jeho cílem je nejen zlepšení znalostí a dovedností při používání anglického jazyka, ale i vytvoření návyku každodenního studia. Spolupracovali s firmou Online jazyky, více informací na www.onlinejazyky.cz.

Projekt byl ukončen 31. prosince 2015.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS