Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol

Registrační číslo: CZ 1.07/1.1.16/02.0030

Doba realizace: 13. 2. 2013 – 31. 12. 2014

Příjemce: Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

Partneři projektu: ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Ratíškovice, ZŠ T. G. Masaryka Šardice.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj podnikatelských znalostí na úrovni základní školy (6. až 9. ročník) a motivace žáků pro udržitelný rozvoj v podnikání, motivace žáků k volbě povolání v technických a přírodovědných oborech.

Byly inovovány čtyři ŠVP formou komplexu tří nových učebních modulů:

 • Základy podnikání pro 6. – 8. ročník včetně metodik,
 • školní projekt „Virtuální firma“ pro 9. ročník (4 moduly) včetně metodik,
 • 1 sada 12 pracovních listů pro 6. – 9. ročník s pilotním ověřením.

Dílčí cíle:

– zvýšení odpovědnosti žáků/žákyň za vlastní život i pracovní kariéru, ovlivnění jejich volby povolání a budoucího uplatnění na trhu práce a překonávání genderových stereotypů při volbě povolání,

– navázání spolupráce ZŠ s podnikatelskými subjekty v nejbližším okolí,

– prohloubení podnikatelských znalostí a dovedností pedagogických pracovníků/pracovnic a metod podnikatelské výchovy a vzdělávání,

– přenesení a využití poznatků ze zahraničního studijního semináře odborných pedagogických pracovníků, seznámení se s moderními používanými metodami výuky v technických a přírodovědných oborech a jejich implementace do školních vzdělávacích programů.

Výstupy projektu:

 • 3 učební moduly Základy podnikání pro 6. – 8. ročník, včetně metodik (pro 6. roč. Rodina – základní ekonomická jednotka, pro 7. roč. Co je podnikání a podnikatel, pro 8. roč. Fungování podniku/živnosti – praktické cvičení Shadowing managers),
 • 1 školní projekt Virtuální firma pro 9. roč. složený ze 4 učebních modulů včetně metodik 1. Ekofarma (ZŠ a MŠ Deblín) 2. Rybářství (ZŠ a MŠ Pohořelice) 3. Vinařství (ZŠ T. G. Masaryka Šardice) 4. Škola – informační turistické centrum (ZŠ a MŠ Ratíškovice),
 • 1 sada 12 pracovních listů (společná pro učební moduly pro 6. – 8. ročník a školní projekt pro 9. ročník)

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Fond SIDUS