Školská rada

Na naší škole funguje od roku 2005 školská rada. Má především roli kontrolní a poradní, a její funkce, práva a povinnosti se řídí zákonem.

Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky. Třetinu členů jmenuje rada Obce Šardice, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Rada nyní funguje ve složení:

předseda: Mgr. Hana Švandelková
místopředsedové: Martina Blatová, Bc. Lukáš Ilčík

další členové

Jana Horatiusová
Mgr. Yveta Řiháková

Petr Cápek

Školská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně a na svých zasedáních projednává mimo jiné školní dokumenty a návrh rozpočtu školy. Zajímají nás také podmínky pro vzdělávání dětí a jejich bezpečnost při pobytu ve škole.

Vedení školy vychází připomínkám a požadavkům maximálně vstříc.

Rádi bychom více spolupracovali s rodiči žáků naší školy. Obraťte se na nás se svými nápady prostřednictvím webové adresy skolskarada@zssardice.cz.

Těšíme se na Vaše připomínky. Můžete mít jistotu, že budou projednány na našem nejbližším zasedání.

Školská rada je tu pro vás – rodiče a žáky naší školy.

1. zápis školské rady 2018/2019

1. zápis školské rady 2017/2018

2. zápis školské rady 2017/2018

3. zápis školské rady 2017/2018

4. zápis školské rady 2017/2018

5. zápis školské rady 2017/2018

6. zápis školské rady 2017/2018

7. zápis školské rady 2017/2018

8. zápis školské rady 2017/2018

9. zápis školské rady 2017/2018

 

Pravidla zřízení Školské rady

Jednací řád Školské rady

Volební řád Školské rady

 

1. zápis Školské rady 2015/2016

2. zápis Školské rady 2015/2016

1. zápis školské rady 2016/2017

2. zápis školské rady 2016/2017

Archív zápisů Školské rady

 

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS