P1050525

Školní družina II (ŠD II) se nachází v přístavbě základní školy v 1. poschodí. ŠD II navštěvují starší žáci (3. – 5. třída). Děti mají možnost aktivně využít svůj volný čas, ale mohou si zde také odpočinout od svých povinností ve škole.

Nabídka ŠD II

Děti mají možnost si vybrat nebo vyzkoušet pestrou řadu volnočasových aktivit (stolní a společenské hry, malování, čtení, poslech hudby, sledování DVD aj.). Žáci mohou také navštěvovat různé zájmové kroužky pořádané školou.
Pro pobyt venku lze využít hřiště nebo zahradu. Pro svoji činnost ŠD II využívá i další prostory školy – knihovnu, hudebnu, cvičnou kuchyňku nebo počítačovou učebnu.
ŠD II nabízí pravidelnou denní činnost, ale pořádá také různé akce (turnaje, soutěže aj.), ať už samostatně, nebo ve spolupráci se školní družinou I.

Provoz ŠK

PO – ČT 13.00 – 15.30
PÁ 13.00 – 15.00

Docházka do ŠKP1050522
Nepřítomnost žáka musí být rodiči řádně omluvena, a to na základě písemné žádosti rodičů. A bez písemného souhlasu není možné dítě propustit v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku.

Kontakt
p. vychovatelka Marcela Palmeová
email: palmeova@zssardice.cz

Budete-li mít jakékoli dotazy, nápady nebo naopak připomínky, neváhejte mě kontaktovat osobně, telefonicky nebo mailem.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Testování SCIO
 • Rodiče vítáni
 • ZŠ TGM Šardice ŠABLONY II
 • Aktivní škola
 • Obec parťákem
 • Rodilý mluvčí
 • Přírodní zahrada
 • Slovácko v pohybu
 • Ovoce, zelenina a mléko do škol
 • Erasmus +
 • Sazka Olympijský víceboj