Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici je počítačová učebna, relaxační místnost s čítárnou, školní knihovna, keramická dílna, žákovská kuchyně a tělocvična. Ve výuce klademe důraz na jazykovou přípravu žáků, proto vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět od prvního ročníku. Prvky etické výchovy jsou začleněny do předmětu výchova zdravé osobnosti, který vyučuje třídní učitel vždy první hodinu v pondělí.

Výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně vzdělávací akce, sportovní a dopravní dny. Kromě svačinek nabízíme přísun ovoce a mléčných výrobků díky projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.

V případě pěkného počasí se mohou žáci vzdělávat v prostorách školní zahrady, která je vybavená altánem a dvěma přírodními učebnami.

Před vyučováním a po jeho skončení mohou žáci navštěvovat školní družinu. Náplní školního klubu je množství zájmových útvarů. Ve škole funguje žákovská samospráva.

Třídy:

1.třída 2.třída 3. třída 4. třída 5. třída

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Testování SCIO
 • Rodiče vítáni
 • ZŠ TGM Šardice ŠABLONY II
 • Aktivní škola
 • Obec parťákem
 • Rodilý mluvčí
 • Přírodní zahrada
 • Slovácko v pohybu
 • Ovoce, zelenina a mléko do škol
 • Erasmus +
 • Sazka Olympijský víceboj