Žáci na 2. stupni mají na výběr z množství volitelných předmětů. Anglický jazyk je vyučován ve všech ročnících, německý jazyk je povinný od 8. ročníku. Výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně vzdělávací akce, sportovní a dopravní dny. K dispozici je žákům počítačová učebna, relaxační místnost s čítárnou, školní knihovna, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna, pracovní dílna, žákovská kuchyně, šicí dílna, tělocvična, učebny zeměpisu a přírodopisu, fyziky a chemie. Tři odborné pracovny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Pro žáky je každoročně uspořádán lyžařský výcvikový kurz.

V případě pěkného počasí se mohou žáci vzdělávat v prostorách školní zahrady, která je vybavená altánem a dvěma přírodními učebnami.

Po vyučování mohou žáci navštěvovat školní klub. Náplní školního klubu je množství zájmových útvarů. Ve škole funguje žákovská samospráva.

Třídy:

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Testování SCIO
 • Rodiče vítáni
 • ZŠ TGM Šardice ŠABLONY II
 • Aktivní škola
 • Obec parťákem
 • Rodilý mluvčí
 • Přírodní zahrada
 • Slovácko v pohybu
 • Ovoce, zelenina a mléko do škol
 • Erasmus +
 • Sazka Olympijský víceboj