Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kopecka

VI. 7:50-8:35 8:45-9:30 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:35-14:20
Po Vzo Čj M It Tv ch Tv d
učebna VI. VI. VI. PC1 tělocvična tělocvična
Út D M Čj Aj
učebna VI. VI. VI. Př-Z PC1 dílny
St M Z Aj F Čj Hv
učebna VI. Př-Z VI. F-Ch VI. VI.
Čt D M Čj Vv Vv
učebna VI. VI. VI. Vv Vv
Čj Ms Aj Ov Z
učebna VI. VI. VI. VI. Př-Z Př-Z

Vzo – výchova zdravé osobnosti, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecka

Čj – Český jazyk, vyučuje Mgr. František Hnilo

Aj – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Monika Visingerova

M – Matematika, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Hana Horáková

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Hana Horáková

D – Dějepis, vyučuje Eva Lysoňková

Ov – Občanská výchova, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

It – Informatika, vyučuje Mgr. František Hnilo

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. František Hnilo

Pč – Praktické činnosti, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Tv – Tělesná výchova, vyučují Mgr. Lenka Cápková  a Mgr. Zuzana Kopecká

Ms – Matematický seminář, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

 

 

 

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS