Třídní učitelka: Mgr. Marie Radová

VI. 7:50-8:35 8:45-9:30 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:35-14:20
Po Vzo Z Čj Tv ch Tv d
Út M Čj D Aj F
St Čj Aj M Ov Hv
Čt Čj D M Ms/Uvč Z Tv d Tv ch
Čj M Aj Vv Vv It

Vzo – výchova zdravé osobnosti, vyučuje Mgr. Marie Radová

Čj – Český jazyk, vyučuje Mgr. František Hnilo

Aj – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Blanka Uhljarová

M – Matematika, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Blanka Uhljarová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Marie Radová

D – Dějepis, vyučuje Eva Lysoňková

Ov – Občanská výchova, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

It – Informatika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Hv – Hudební výchova, vyučuje Eva Lysoňková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Marie Radová

Pč – Praktické činnosti, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Tv – Tělesná výchova, vyučují Mgr. Marie Radová a Mgr. Yveta Řiháková

Drv – Dramatická výchova, vyučuje Mgr. František Hnilo

Ms – Matematický seminář, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

Uvč – Užité výtvarné činnosti keramika, vyučuje Mgr. František Hnilo

 

 

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ovocňák
  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii