Třídní učitelka: Mgr. Hnilo František

VII. 7.50-8.35 8.45-9.30 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 14.20-15.05
Po Vzo M Čj D Tv ch Tv d
Út Čj Ov Hv F
St Nj D M Čj Aj Z
Čt Čj SČj Aj M F
Nj Aj M Z Vv Vv

Vzo – výchova zdravé osobnosti, vyučuje Mgr. Hnilo František

Čj – Ceský jazyk a literatura, vyučuje Mgr. Hnilo František

SČJ – Seminář z českého jazyka, vyučuje Mgr. Hnilo František

Aj – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Monika Visingerová

Nj – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Martina Kučerová

M – Matematika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Blanka Uhljarová

Z – Zeměpis, vyučuje Mrg. Hana Horáková

D – Dějepis, vyučuje Eva Lysoňková

Ov – Občanská výchova, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Hnilo František

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Hnilo František

Pč – Praktické činnosti, vyučuje  Mgr. Jiří Novotný

Tv – Tělesná výchova, vyučují Mgr. Zuzana Kopecká a Mgr. Lenka Cápková

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS