Třídní učitel: Eva Lysoňková

VIII. 7:50-8:35 8:45-9:30 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:35-14:20 14:20-15:05
Po Vzo M Aj Čj Nj F
Út Čj D M Z Tvd Tvch
St Čj Aj Ch Nj F Vv
Čt M Z Aj Hv Ov
Tp/Ms Ch M Nj Čj Tvch Tvd

Vzo – výchova zdravé osobnosti, vyučuje Eva Lysoňková

Čj – Český jazyk, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Aj – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Alena Cápková

Nj – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

M – Matematika, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Blanka Uhljarová

Ch – Chemie, vyučuje Mgr. Blanka Uhljarová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Marie Radová

D – Dějepis, vyučuje Eva Lysoňková

Ov – Občanská výchova, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Hv – Hudební výchova, vyučuje Eva Lysoňková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Eva Lysoňková

Pč – Praktické činnosti, vyučuje Mgr. Jiří Novotný a Mgr. Hana Švandelková

Tv – Tělesná výchova, vyučují Mgr. Marie Radová a Mgr. Yveta Řiháková

Ms – Matematický seminář, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

Tp – Technická praktika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ovocňák
  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii