Třídní učitel: Mgr. Hana Švandelková

VIII. 7:50-8:35 8:45-9:30 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:35-14:20 14:20-15:05
Po Vzo Z D Čj M Ch
učebna VIII. Př-Z VIII. VIII. VIII. F-Ch
Út M Aj Nj Čj Tv Tv
učebna VIII. VIII. VIII. VIII. Tv Tv
St M Aj Ch F Vv
učebna VIII. VIII. F-Ch Př-Z F-Ch kreslírna dílny
Čt Nj Čj M Aj Hv Z
učebna VIII. VIII. VIII. VIII. VIII. Př-Z
Ms Čj It Ov F
učebna VIII. VIII. Př-Z Pc VIII. F-Ch

Vzo – výchova zdravé osobnosti, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Čj – Český jazyk, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Aj – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Monika Visingerová

Nj – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Zuzana Kopecká

M – Matematika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Blanka Uhljarová

Ch – Chemie, vyučuje Mgr. Blanka Uhljarová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Hana Horáková

D – Dějepis, vyučuje Eva Lysoňková

Ov – Občanská výchova, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Hv – Hudební výchova, vyučuje Eva Lysoňková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Hana Švandelková

Pč – Praktické činnosti, vyučuje Mgr. Jiří Novotný a Mgr. Hana Švandelková a Mgr. Monika Visingerová

Tv – Tělesná výchova, vyučují Mgr. Hana HorákováMgr. Yveta Řiháková

Ms – Matematický seminář, vyučuje Mgr. Jiří Novotný

Vt – Výpočetní technika, vyučuje Mgr. František Hnilo

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS