Učitelé a provozní zaměstnanci školy

Vedení školy:  vyučuje
Učitelka pověřená řízením školy Mgr. Jitka Brhlová brhlova@zssardice.cz 1. stupeň
Zástupkyně Mgr. Blanka Uhljarová uhljarova@zssardice.cz Př, Ch
Pedagogičtí pracovníci:  
I. třída Mgr. Mokrá Jarmila mokra@zssardice.cz 1. stupeň
II. třída Mgr. Lenka Cápková  lcapkova@zssardice.cz 1. stupeň, Tv
III. třída koordinátorka EVVO Mgr. Martina Kučerová  kucerova@zssardice.cz 1. stupeň, Nj
IV. třída Eva Lysoňková lysonkova@zssardice.cz 1. stupeň, D, Hv, Vv, Adm
V. třída Mgr. Yveta Řiháková rihakova@zssardice.cz 1. stupeň, Tv
VI. třída Mgr. Zuzana Kopecká kopecka@zssardice.cz M, Ms, NJ, Tv
VII. třída Mgr. František Hnilo hnilo@zssardice.cz Čj, SČj, Vv, Hv, Vt, Teč
VIII. třída  metodik prevence Mgr. Hana Švandelková svandelkova@zssardice.cz Čj SČj, Ov, Z, Pč, Hv, Teč, Vv
IX. třída výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová uhljarova@zssardice.cz Př, Ch

bez třídnictví

koordinátor ICT

Mgr. Jiří Novotný novotny@zssardice.cz M, Ms, F, Pč
bez třídnictví Mgr. Monika Visingerová visingerova@zssardice.cz Aj, Pč
bez třídnictví Mgr. Hana Horáková horakova@zssardoce.cz Z, Př, Čas, Tv
bez třídnictví Mgr. Františka Kneipová kneipova@zssardice.cz M, Čj, Aj
vychovatelka ŠD Andrea Zahrádková zahradkova@zssardice.cz  
vychovatelka ŠK a ŠD Marcela Palmeová palmeova@zssardice.cz  
asistentka pedagoga Lenka Hasalová lhasalova@zssardice.cz 2. stupeň + ŠD
asistentka pedagoga Marcela Palmeová palmeova@zssardice.cz  
asistentka pedagoga Andrea Zahrádková zahradkova@zssardice.cz  
asistentka pedagoga Mgr. Františka Kneipová kneipova@zssardice.cz 2. stupeň
asistentka pedagoga  Věra Řičicová ricicova@zssardice.cz 2. stupeň + ŠD
asistentka pedagoga Mgr. Hana Horáková horakova@zssardice.cz 2. stupeň
Nepedagogičtí pracovníci:  
hospodářka Zdeňka Hasalová zhasalova@zssardice.cz  
školník a údržbář Jaroslav Sácký skolnik@zssardice.cz  
uklízečka Jana Padalíková padalikova@zssardice.cz  
uklízečka Jana Kramlová kramlova@zssardice.cz  

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS
  • Čokoládová tretra
  • Testování SCIO