Učitelé a provozní zaměstnanci školy

Vedení školy:
Učitelka pověřená řízením školy Mgr. Jitka Brhlová brhlova@zssardice.cz
Zástupkyně Mgr. Blanka Uhljarová uhljarova@zssardice.cz
Pedagogičtí pracovníci:
I. třída Mgr. Mokrá Jarmila mokra@zssardice.cz
II. třída Mgr. Lenka Cápková  lcapkova@zssardice.cz
III. třída Mgr. Martina Kučerová  kucerova@zssardice.cz
IV. třída Eva Lysoňková lysonkova@zssardice.cz
V. třída Mgr. Yveta Řiháková rihakova@zssardice.cz
VI. třída Mgr. Zuzana Kopecká kopecka@zssardice.cz
VII. třída Mgr. František Hnilo hnilo@zssardice,cz
VIII. třída Mgr. Hana Švandelková svandelkova@zssardice.cz
IX. třída Mgr. Blanka Uhljarová uhljarova@zssardice.cz
bez třídnictví
Mgr. Jiří Novotný novotny@zssardice.cz
učitelka Aj Mgr. Monika Visingerová visingerova@zssardice.cz
učitelka Z, Př Mgr. Hana Horáková horakova@zssardoce.cz
Mgr. Františka Kneipová kneipova@zssardice.cz
výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová uhljarova@zssardice.cz
metodik prevence Mgr. Hana Švandelková svandelkova@zssardice.cz
vychovatelka ŠD Andrea Zahrádková zahradkova@zssardice.cz
vychovatelka ŠK a ŠD Marcela Palmeová palmeova@zssardice.cz
asistentka pedagoga Lenka Hasalová lhasalova@zssardice.cz
Marcela Palmeová palmeova@zssardice.cz
Andrea Zahrádková zahradkova@zssardice.cz
Mgr. Františka Kneipová kneipova@zssardice.cz
 Věra Řičicová ricicova@zssardice.cz
Nepedagogičtí pracovníci:
hospodářka Zdeňka Hasalová zhasalova@zssardice.cz
školník a údržbář Jaroslav Sácký skolnik@zssardice.cz
uklízečka Jana Padalíková padalikova@zssardice.cz
uklízečka Jana Kramlová kramlova@zssardice.cz

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS