V loňském roce se naši žáci pod vedením p. uč. Jarmily Mokré zúčastnili nesoutěžního ročníku soutěže Čarovné barvy Země. Vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj a hlavním organizátorem jím zřizované Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Hlavní myšlenka soutěže, která zároveň utváří její jedinečnost, spočívá ve využívání nezvyklých malířských technik a materiálů při výtvarné tvorbě. V pondělí 18. 10. přebrali naši žáci drobné dárečky, které paní učitelka přivezla z Fakultní dětské nemocnice v Brně, kde proběhla slavnostní vernisáž obrázků. Pokud byste tam měli cestu, prohlédněte si hezké práce našich sedmi žáků ze současné 4. třídy.