Přijímací řízení na střední školy

Nové webové stránky k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz (Pro rodiče a žáky, Nejčastější dotazy) Webové stránky MŠMT: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Stránky ČT – https://edu.ceskatelevize.cz/namet/velky-pruvodce-prijimackami?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_2024_01 Stránky ČT – https://edu.ceskatelevize.cz/okruh/pripravujeme-se-na-prijimacky?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_2024_01 NPI – https://www.npi.cz/images/msmt/informace_pro_uchazece_o_stredni_vzdelavani_2024.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=npi&utm_content=prijimacky_2024

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ – ZŠ ŠARDICE

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se…