Školní družina II (ŠD II) se nachází v přístavbě základní školy v 1. poschodí. ŠD II navštěvují starší žáci (3. – 5. třída). Děti mají možnost aktivně využít svůj volný čas, ale mohou si zde také odpočinout od svých povinností ve škole.

 

Nabídka ŠD II

Děti mají možnost si vybrat nebo vyzkoušet pestrou řadu volnočasových aktivit (stolní a společenské hry, malování, čtení, poslech hudby, sledování DVD aj.). Žáci mohou také navštěvovat různé zájmové kroužky pořádané školou.
Pro pobyt venku lze využít hřiště nebo zahradu. Pro svoji činnost ŠD II využívá i další prostory školy – knihovnu, hudebnu, cvičnou kuchyňku nebo počítačovou učebnu.
ŠD II nabízí pravidelnou denní činnost, ale pořádá také různé akce (turnaje, soutěže aj.), ať už samostatně, nebo ve spolupráci se školní družinou I.

 

Provoz ŠK

PO – ČT 13.00 – 15.30
PÁ 13.00 – 15.00

 

Docházka do ŠK
Nepřítomnost žáka musí být rodiči řádně omluvena, a to na základě písemné žádosti rodičů. A bez písemného souhlasu není možné dítě propustit v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku.

 

Kontakt

vychovatelka Marcela Palmeová
email: palmeova@zssardice.cz

Budete-li mít jakékoli dotazy, nápady nebo naopak připomínky, neváhejte mě kontaktovat osobně, telefonicky nebo mailem.