Už skoro rok se nemůžeme jako folklorní krúžek Šardičánek scházet a společně zpívat, tancovat, věnovat se našim krásným tradicím. S blížícím se fašaňkem ale rostla chuť na připomenutí si tradic, na nějakou formu společné oslavy, společné akce. I když musíme samozřejmě dodržovat všechna nařízení a opatření a tak se i podoba fašaňkové oslavy musela upravit. Živá tradice maléreček v naší dědině je věc, na kterou jsme všichni pyšní a kterou si přejeme i nadále udržovat. Proto i volba způsobu oslavy letošního fašaňku padla na malování slováckých ornamentů. Děti dostaly domů několik papírů se vzory a s návodem, jak lze malovat  ornament. Jestli vymalují prostor před domem, kousek chodníku anebo zkusí svoji šikovnost v teple u stolu na papír, to záleželo jen na chuti a zručnosti malých maléreček. Stačí namalovat jen jeden malý a  jednoduchý ornament, ale kdo chce, může zkusit i větší množství složitých ornamentů, jaké bývají k vidění na hody před stárkovskými domy. Jak se malování povedlo, můžete vidět na fotografiích. Moc všem děkujeme za účast a podporu při hledání cesty, jak udržovat tradice a jak bezpečně zapojovat naše děti do aktivit  v této nelehké době.