Vedení školy

Pozice Jméno a příjmení E-mail Vyučuje
Ředitelka Mgr. Jitka Brhlová reditel@zssardice.cz 1. stupeň, Nj
Zástupkyně a výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová zastupce@zssardice.cz Př, Ch

Pedagogičtí pracovníci:

Pozice Jméno a příjmení E-mail Vyučuje
I. třída a metodik prevence Mgr. Lenka Cápková lcapkova@zssardice.cz 1. stupeň
II. třída a koordinátor ŠPP Mgr. Jarmila Mokrá mokra@zssardice.cz 1. stupeň
III. třída a koordinátor ŠVP Mgr. Lenka Moravčíková moravcikova@zssardice.cz 1. stupeň
IV. třída Mgr. Eva Lysoňková lysonkova@zssardice.cz 1. stupeň + D
V. třída Bc. Kristýna Sadílková sadilkova@zssardice.cz 1. stupeň + Tv
VI. třída a výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová uhljarova@zssardice.cz Ch, Př
VII. třída Mgr. Jan Mokrý mokry@zssardice.cz It, Tv, Ov, Vv, Pč
VIII. třída a koordinátor EVVO Erika Maradová maradova@zssardice.cz Čj, Aj, Ov, Vv
IX. třída Mgr. Hana Horáková horakova@zssardice.cz Z, Př, Ov, Vv + 1. stupeň
bez třídnictví Mgr. Zuzana Kopecká kopecka@zssardice.cz M, Ms, Nj
bez třídnictví Bc. Dana Němcová, DiS. nemcova@zssardice.cz  Čj, Hv, Pč
bez třídnictví a koordinátor ICT Mgr. Jiří Novotný novotny@zssardice.cz M, Ms, F, Pč, It
vychovatelka ŠK a ŠD, asistentka pedagoga Marcela Palmeová palmeova@zssardice.cz 1. stupeň + ŠD
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga Andrea Zahrádková zahradkova@zssardice.cz 2. stupeň + ŠD
asistentka pedagoga Lenka Hasalová lhasalova@zssardice.cz 1. a 2. stupeň a ŠD
asistentka pedagoga  Pavla Mitysková mityskova@zssardice.cz 2. stupeň a ŠD

Nepedagogičtí pracovníci

Pozice Jméno a příjmení E-mail
hospodářka a účetní Zdeňka Hasalová zhasalova@zssardice.cz
školník a údržbář Jaroslav Sácký skolnik@zssardice.cz
uklízečka Jana Kramlová kramlova@zssardice.cz
uklízečka Jana Padalíková padalikova@zssardice.cz