Organizace školního roku

Zahájení školního roku – 4. 9. 2023

Plenární schůze SRPŠ a tř. schůzky – 9. 10. 2023

Dny středních škol v Kyjově – 19. 9. 2023

Do lesa s lesníkem – říjen 2023

Vystoupení Perštejni – 2. 10. 2023

Ředitelské volno – 29. 9. 2023

Veletrh vzdělávání – říjen 2023

Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2023

Testování žáků 9. ročníku – listopad 2023

Vánoční zpívání – prosinec 2023

Vánoční prázdniny – 23. 12. – 2. 1. 2024

Lyžařský výcvik I. a II. stupně – 2. 1. – 5. 1. 2024

Ukončení klasifikace – 22. 1. 2024

Vydávání vysvědčení – 31. 1. 2024

Pololetní prázdniny – 2. 2. 2024

Ples SRPŠ – 27. 1. 2024

Dětský ples – 28. 1. 2024

Jarní prázdniny – 5. 2. – 11. 2. 2024

Plavání 2., 3. a 4. ročníku – leden – březen 2024

Testování žáků 5. ročníku – duben 2024

Velikonoční prázdniny – 28. 3. 2024

Zájezd do zahraničí – květen – červenec 2024

Vodácký kurz II. stupeň – květen – červen 2024

Absolventské práce IX. třídy – 4. 6. – 5. 6. 2024

Jarmark – Abeceda peněz – červen 2024

Dopravní den – červen 2024

Třídní výlety – 17. – 21. 6. 2024

Ukončení klasifikace – 24. 6. 2024

Vydávání vysvědčení – 28. 6. 2024

Naše úspěchy

Okresní přebor škol v šachu družstev 2023

Mladý chemik - krajské kolo - praktická část

Mistrovství ČR v boxu - vicemistr ČR

Pěvecká soutěž Jaromíra Měchury

Pěvecká soutěž Jaromíra Měchury

Pěvecká soutěž Jaromíra Měchury

Pěvecká soutěž Jaromíra Měchury

McDonald´s cup

McDonald´s cup

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj

Žákovská samospráva

Hlavním úkolem žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a podpora jejich komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Zástupci žáků se ve školním parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy spolužáků k podmínkám vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití ve škole. Společným projednáváním a snahou o nalezení vhodného řešení je podporována odpovědnost žáků za vlastní chování a vzdělávání.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni jako zástupci jednotlivých tříd třetího až devátého ročníku. Zároveň je volen předseda a zástupce předsedy. Schůzky ŽP se uskutečňují 1x za 14 dní. Z každé schůzky je pořizován zápis, který provádí určený zapisovatel.

 

ČLENOVÉ ŽP ve školním roce 2023/2024:

  1. třída 7. třída

Adriana Zoubková Jakub Lunga

Linda Padalíková Zdeněk Buštík

Ema Čechová 8. třída

  1. třída Karolina Novotná

Eliška Knoflíčková Monika Davidová

Karel Horák 9. třída

  1. třída Karolina Sahrai

Ella Miškovská Ema Civišová

Markéta Stávková Ondřej Jankůj

Hana Břeňová

6. třída

Matyáš Folta

 

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Eva Lysoňková

Schránka důvěry

Pokud se Vám na naší škole něco nelíbí, nebo máte nějaký problém, můžete využít anonymní schránku důvěry. Můžete tak bez obav napsat o problému, o kterém se stydíte mluvit, vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět, nebo se zeptat na to, co Vás zajímá. Schránku důvěry mohou využívat i rodiče žáků.

Svůj vzkaz můžete adresovat řediteli školy, metodiku prevence nebo třídnímu učiteli.

Aby bylo možné s problémem něco dělat, popište jej co nejpodrobněji.

Pokud požadujete odpověď, uveďte kontaktní údaje. Sdělené informace považujeme za důvěrné.

Školská rada

Na naší škole funguje od roku 2005 školská rada. Má především roli kontrolní a poradní, a její funkce, práva a povinnosti se řídí zákonem.

Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky. Třetinu členů jmenuje rada Obce Šardice, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Rada nyní funguje ve složení:

předseda: Mgr. Jiří Novotný
místopředseda: MUDr. Jaromír Břeň

místopředseda: Stanislav Gengela

další členové:

Jana Válková

Irma Bábíková

Mgr. Lenka Moravčíková

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně a na svých zasedáních projednává mimo jiné školní dokumenty a návrh rozpočtu školy. Zajímají nás také podmínky pro vzdělávání dětí a jejich bezpečnost při pobytu ve škole.

Vedení školy vychází připomínkám a požadavkům maximálně vstříc.

Rádi bychom více spolupracovali s rodiči žáků naší školy. Obraťte se na nás se svými nápady prostřednictvím webové adresy skolskarada@zssardice.cz.

Těšíme se na Vaše připomínky. Můžete mít jistotu, že budou projednány na našem nejbližším zasedání.

Školská rada je tu pro vás – rodiče a žáky naší školy.

SRPŠ

Předsedkyně výboru: Petra Kůřilová

Pokladník: Blanka Koláčková

E-mailová adresa pro dotazy a připomínky: srpssardice@seznam.cz

Přijímací řízení

Nové webové stránky k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz (Pro rodiče a žáky, Nejčastější dotazy)

Aktuality