Organizace školního roku

Zahájení školního roku – 4. 9. 2023

Plenární schůze SRPŠ a tř. schůzky – 9. 10. 2023

Dny středních škol v Kyjově – 19. 9. 2023

Do lesa s lesníkem – říjen 2023

Vystoupení Perštejni – 2. 10. 2023

Ředitelské volno – 29. 9. 2023

Veletrh vzdělávání – říjen 2023

Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2023

Testování žáků 9. ročníku – listopad 2023

Vánoční zpívání – prosinec 2023

Vánoční prázdniny – 23. 12. – 2. 1. 2024

Lyžařský výcvik I. a II. stupně – 2. 1. – 5. 1. 2024

Ukončení klasifikace – 22. 1. 2024

Vydávání vysvědčení – 31. 1. 2024

Pololetní prázdniny – 2. 2. 2024

Ples SRPŠ – 27. 1. 2024

Dětský ples – 28. 1. 2024

Jarní prázdniny – 5. 2. – 11. 2. 2024

Plavání 2., 3. a 4. ročníku – leden – březen 2024

Testování žáků 5. ročníku – duben 2024

Velikonoční prázdniny – 28. 3. 2024

Zájezd do zahraničí – květen – červenec 2024

Vodácký kurz II. stupeň – květen – červen 2024

Absolventské práce IX. třídy – 4. 6. – 5. 6. 2024

Jarmark – Abeceda peněz – červen 2024

Dopravní den – červen 2024

Třídní výlety – 17. – 21. 6. 2024

Ukončení klasifikace – 24. 6. 2024

Vydávání vysvědčení – 28. 6. 2024

Naše úspěchy

Bobřík informatiky

podzim 2022

Žákovská samospráva

Hlavním úkolem žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a podpora jejich komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Zástupci žáků se ve školním parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy spolužáků k podmínkám vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití ve škole. Společným projednáváním a snahou o nalezení vhodného řešení je podporována odpovědnost žáků za vlastní chování a vzdělávání.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni jako zástupci jednotlivých tříd třetího až devátého ročníku. Zároveň je volen předseda a zástupce předsedy. Schůzky ŽP se uskutečňují 1x za 14 dní. Z každé schůzky je pořizován zápis, který provádí určený zapisovatel.

 

ČLENOVÉ ŽP ve školním roce 2021/2022:

Předsedkyně žákovské samosprávy: Eliška Brázdová, IX. třída

Místopředsedkyně žákovské samosprávy: Pavlína Zahrádková, IX. třída

PR manažeři: Ema Civišová, Karolína Sahraiová, Ondřej Janků, žáci VIII. třídy

Členové školní žákovské samosprávy:

 1. třída 7. třída

Eliška Knoflíčková Nikol Kuchařová

Karel Horák Karolína Novotná

Max Bednařík

 1. třída 8. třída

Ella Miškovská Karolína Sahraiová

Markéta Stávková Ema Civišová

Ondřej Jankůj

 1. třída 9. třída

Miroslav Novotný Eliška Brázdová

Nikolas Mainuš Pavlína Zahrádková

Tomáš Blata

6. třída

Evelin Holešinská

Ellen Valová

 

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Eva Lysoňková

Schránka důvěry

Pokud se Vám na naší škole něco nelíbí, nebo máte nějaký problém, můžete využít anonymní schránku důvěry. Můžete tak bez obav napsat o problému, o kterém se stydíte mluvit, vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět, nebo se zeptat na to, co Vás zajímá. Schránku důvěry mohou využívat i rodiče žáků.

Svůj vzkaz můžete adresovat řediteli školy, nebo metodiku prevence.

Formulář je anonymní – položky jméno a email nejsou povinné. Pokud požadujete odpověď, kontaktní údaje uveďte. Informace zaslané touto cestou považujeme za důvěrné. Aby bylo možné s problémem něco dělat, popište jej co nejpodrobněji.

  Školská rada

  Na naší škole funguje od roku 2005 školská rada. Má především roli kontrolní a poradní, a její funkce, práva a povinnosti se řídí zákonem.

  Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky. Třetinu členů jmenuje rada Obce Šardice, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

  Rada nyní funguje ve složení:

  předseda: Mgr. Jiří Novotný
  místopředsedové: MUDr. Jaromír Břeň, Mgr. Antonín Veselka

  další členové:

  Irma Bábíková

  Zdeněk Benešovský

  Mgr. Lenka Moravčíková

  Školská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně a na svých zasedáních projednává mimo jiné školní dokumenty a návrh rozpočtu školy. Zajímají nás také podmínky pro vzdělávání dětí a jejich bezpečnost při pobytu ve škole.

  Vedení školy vychází připomínkám a požadavkům maximálně vstříc.

  Rádi bychom více spolupracovali s rodiči žáků naší školy. Obraťte se na nás se svými nápady prostřednictvím webové adresy skolskarada@zssardice.cz.

  Těšíme se na Vaše připomínky. Můžete mít jistotu, že budou projednány na našem nejbližším zasedání.

  Školská rada je tu pro vás – rodiče a žáky naší školy.

  SRPŠ

  Předsedkyně výboru: Petra Kůřilová

  Pokladník: Blanka Koláčková

  E-mailová adresa pro dotazy a připomínky: srpssardice@seznam.cz

  Aktuality