Organizace školního roku

Zahájení školního roku – 1. 9. 2021

Adaptační kurzy – září

Ředitelské volno (dle situace) – 4. 10. 2021

Do lesa s lesníkem – 15. 10. 2021

Beseda se spisovatelkou – 11. 10. 2021

Plenární schůze rodičů – 18. 10. 2021

Veletrh vzdělávání – 20. 10. 2021

Podzimní prázdniny – 27. a 29. 10. 2021

Testování žáků 9. ročníku – listopad 2021

Vánoční prázdniny – 23. 12. – 2. 1. 2022

Ukončení klasifikace – 24. 1. 2022

Ples SRPŠ – 22. 1. 2022

Dětský ples – 23. 1. 2022

Vydávání vysvědčení – 31. 1. 2022

Pololetní prázdniny – 4. 2. 2022

Lyžařský výcvik I. stupně – 30. 1. – 4. 2. 2022

Lyžařský výcvik II. stupně – zima 2022

Jarní prázdniny – 7. 3. – 13. 3. 2022

Plavání 2., 3. a 4. ročníku – 7. 1. – 22. 3. 2022

Testování žáků 5. ročníku – duben 2022

Velikonoční prázdniny– 14. 4. 2022

Dopravní den – červen 2022

Zájezd do Vídně – červen 2022

Zájezd do Londýna – květen 2022

Ukončení klasifikace – 24. 6. 2022

Vydávání vysvědčení – 30. 6. 2022

Třídní výlety – 20. – 29. 6. 2022

Naše úspěchy

Dětská pěvecká soutěž Jaromíra

Měchury- XVIII. ročník, 19.3.2022,

Svatobořice – Mistřín

Alžběta Brázdová – 1. místo

Sofie Zárubová – 1. místo

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci!

Odznak všestrannosti – Sazka Olympijský

víceboj, okresní kolo, 3.3.2022, Velká nad

Veličkou

Rozálie Procházková – 1. místo

Denisa Šťastná – 2. místo

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci!

Přebor mládeže hodonínského okresu v rapid šachu, 11.6.2022, Ratíškovice

Jakub Venera  – 3. místo v kategorii do 10 let

Slavomír Ševčík – 1. místo v kategorii do 12 let

Vojtěch Benešovský – 3. místo v kategorii do 16 let

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci!

Výtvarná a literární soutěž Bezpečný cyklista – Markétina dopravní výchova

Karolína Foltýnová – 3. místo ve II. kategorii

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci!

Žákovská samospráva

Hlavním úkolem žákovského parlamentu  je zapojení žáků do života školy a podpora jejich komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Zástupci žáků se ve školním parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy spolužáků k podmínkám vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití ve škole. Společným projednáváním a snahou o nalezení vhodného řešení je podporována odpovědnost žáků za vlastní chování a vzdělávání.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni jako zástupci jednotlivých tříd třetího až devátého ročníku. Zároveň je volen předseda a zástupce předsedy. Schůzky ŽP se uskutečňují 1x za 14 dní. Z každé schůzky je pořizován zápis, který provádí určený zapisovatel.

 

ČLENOVÉ ŽP ve školním roce 2021/2022:

   

 1. třída                                                 7. třída

Šimon Svoboda                                     Ema Civišová

Hana Břeňová                                        Michaela Volná

Markéta Stávková                                  Karolína Sahraiová

   

 1. třída                                                  8.  třída

Mirek Novotný                                         Pavlína Zahrádková

Beata Bednaříková                                  Eliška Brázdová

Lucie Lesovská                                        Filip Parči

   

 1. třída                                                   9. třída

Slávek Ševčík                                         Klaudie Horatiusová

Anabel Kůřilová                                      Michaela Kuchařová

Rozálie Procházková

       6. třída 

Karolína Novotná

Max Bednařík

Koordinátorky žákovského parlamentu – Mgr. Eva Lysoňková, Erika Maradová a Kristýna Sadílková

Nabídka kroužků

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2021-2022

Název Vedoucí Den Čas Místo
 

FOLKLOR

 

Mgr. Lenka Cápková pondělí 12.45 – 13.30 tělocvična
 

KERAMIKA

 

Andrea Zahrádková úterý  /1x za 14 dní/ starší

úterý /1x za 14 dní/ 1. tř.

15.35 – 16.30

12.00 – 12.35

keramická dílna
 

VÝTVARKA

 

Marcela Palmeová pondělí 15.00 – 16.00 výtvarna
 

KYTARA

 

Mgr. Eva Lysoňková středa 13.45 – 14.30

 

výtvarna
 

ŠACHY

 

 

Mgr. Josef Doxanský

Mgr. Blanka Uhljarová

 

čtvrtek 13.30 – 14.15 učebna PC + učebna PŘ-Z
 

BADATELSKÝ

 

Mgr. Blanka Uhljarová středa 13.45 učebna F-CH
 

EKOŠKOLA

 

Erika Maradová dle domluvy
 

RUŠTINA

 

Erika Maradová dle domluvy učebna PC
 

ROBOTIKA I.

 

 

Mgr. Jan Mokrý

 

středa  

13.45- 15.15

 

učebna PC
 

ROBOTIKA II.

 

 

Mgr. Jiří Novotný

 

středa  

13.45- 15.15

 

učebna PC
 

DRAMATICKÝ

 

Bc. Dana Němcová, DiS od 6. třídy

dle domluvy

 

FLORBAL

 

Vítězslav Tóth úterý 17.00 – 19.00 tělocvična
 

GYMNASTIKA

 

TS GRACEFUL Hodonín čtvrtek 13.00 – 15.00 tělocvična
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Mgr. Eva Lysoňková dle domluvy

Schránka důvěry

Pokud se Vám na naší škole něco nelíbí, nebo máte nějaký problém, můžete využít anonymní schránku důvěry. Můžete tak bez obav napsat o problému, o kterém se stydíte mluvit, vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět, nebo se zeptat na to, co Vás zajímá. Schránku důvěry mohou využívat i rodiče žáků.

Svůj vzkaz můžete adresovat řediteli školy, nebo metodiku prevence.

Formulář je anonymní – položky jméno a email nejsou povinné.  Pokud požadujete odpověď, kontaktní údaje uveďte. Informace zaslané touto cestou považujeme za důvěrné.  Aby bylo možné s problémem něco dělat, popište jej co nejpodrobněji.

  Školská rada

  Na naší škole funguje od roku 2005 školská rada. Má především roli kontrolní a poradní, a její funkce, práva a povinnosti se řídí zákonem.

  Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky. Třetinu členů jmenuje rada Obce Šardice, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

  Rada nyní funguje ve složení:

  předseda: Mgr. Jiří Novotný
  místopředsedové: MUDr. Jaromír Břeň, Bc. Antonín Veselka

  další členové:

  Irma Bábíková

  Zdeněk Benešovský

  Mgr. Lenka Moravčíková

  Školská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně a na svých zasedáních projednává mimo jiné školní dokumenty a návrh rozpočtu školy. Zajímají nás také podmínky pro vzdělávání dětí a jejich bezpečnost při pobytu ve škole.

  Vedení školy vychází připomínkám a požadavkům maximálně vstříc.

  Rádi bychom více spolupracovali s rodiči žáků naší školy. Obraťte se na nás se svými nápady prostřednictvím webové adresy skolskarada@zssardice.cz.

  Těšíme se na Vaše připomínky. Můžete mít jistotu, že budou projednány na našem nejbližším zasedání.

  Školská rada je tu pro vás – rodiče a žáky naší školy.

  Aktuality