Organizace školního roku

Zahájení školního roku – 1. 9. 2022

Plenární schůze SRPŠ a přednáška DIGI – 19. 9. 2022

Dny středních škol v Kyjově – 20. 9. 2022

Do lesa s lesníkem – 30. 9. 2022

Branný den, 2. stupeň – 30. 9. 2022

Ředitelské volno – 3. 10. 2022

Veletrh vzdělávání – říjen 2022

Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2022

Ředitelské volno – 18. 11. 2022

Testování žáků 9. ročníku – listopad 2022

Vánoční zpívání  – 20. 12. 2022

Vánoční prázdniny – 23. 12. – 2. 1. 2023

Lyžařský výcvik I. stupně – 2. 1. – 6. 1. 2023

Ukončení klasifikace – 23. 1. 2023

Vydávání vysvědčení – 31. 1. 2023

Lyžařský výcvik II. stupně – prosinec, leden, únor

Pololetní prázdniny – 3. 2. 2023

Ples SRPŠ – 4. 2. 2023

Dětský ples – 5. 2. 2023

Jarní prázdniny –  13. 3. – 19. 3. 2023

Plavání 2., 3. a 4. ročníku – 31. 3. – 9. 6. 2023

Testování žáků 5. ročníku – 3. 4. – 28. 4. 2023

Velikonoční prázdniny –  6. 4. 2023

Zájezd do Londýna – duben 2023

Vodácký kurz II. stupeň – 21. – 26. 5. 2023

Absolventské práce IX. třídy – 31. 5. a 1. 6. 2023

Jarmark – Abeceda peněz – 1. 6. 2023

Dopravní den – červen 2023

Třídní výlety – 19. – 23. 6. 2023

Ukončení klasifikace – 26. 6. 2023

Vydávání vysvědčení – 30. 6. 2023

Naše úspěchy

Bobřík informatiky

podzim 2022

Žákovská samospráva

Hlavním úkolem žákovského parlamentu  je zapojení žáků do života školy a podpora jejich komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Zástupci žáků se ve školním parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy spolužáků k podmínkám vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití ve škole. Společným projednáváním a snahou o nalezení vhodného řešení je podporována odpovědnost žáků za vlastní chování a vzdělávání.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni jako zástupci jednotlivých tříd třetího až devátého ročníku. Zároveň je volen předseda a zástupce předsedy. Schůzky ŽP se uskutečňují 1x za 14 dní. Z každé schůzky je pořizován zápis, který provádí určený zapisovatel.

 

ČLENOVÉ ŽP ve školním roce 2021/2022:

Předsedkyně žákovské samosprávy:              Eliška Brázdová, IX. třída

Místopředsedkyně žákovské samosprávy:     Pavlína Zahrádková, IX. třída

PR manažeři:                                                      Ema Civišová, Karolína Sahraiová,                                                                                             Ondřej Janků, žáci VIII. třídy

Členové školní žákovské samosprávy: 

   

 1. třída                                                 7. třída

Eliška Knoflíčková                                Nikol Kuchařová

Karel Horák                                           Karolína Novotná

Max Bednařík

   

 1. třída                                                  8.  třída

Ella Miškovská                                      Karolína Sahraiová

Markéta Stávková                                Ema Civišová

Ondřej Jankůj

   

 1. třída                                                 9. třída

Miroslav Novotný                                Eliška Brázdová

Nikolas Mainuš                                    Pavlína Zahrádková

Tomáš Blata

     

       6. třída 

Evelin Holešinská

Ellen Valová

 

Koordinátorka žákovského parlamentu:  Mgr. Eva Lysoňková

Nabídka kroužků

PŘEHLED KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

 

Název

 

Vedoucí Den Čas Místo
 

FOLKLOR

 

 

Mgr. Lenka Cápková

 

pondělí

 

13.00 – 14.00

 

tělocvična

 

KERAMIKA

 

 

Andrea Zahrádková

 

úterý  (1x za 14 dní) starší

čtvrtek (1x za 14 dní) 1. tř.

 

15.35 – 16.30

12.00 – 12.40

 

keramická dílna

 

VÝTVARKA

 

 

Marcela Palmeová

 

pondělí

 

15.00 – 16.00

 

výtvarna

 

KYTARA

 

 

Mgr. Eva Lysoňková

 

dle domluvy

 

 

 

výtvarna

 

ŠACHY

 

 

Mgr. Josef Doxanský

Mgr. Blanka Uhljarová

 

 

čtvrtek

 

13.30 – 14.30

 

učebna Př-Z

 

BADATELSKÝ

 

 

Mgr. Blanka Uhljarová

 

pátek

 

13.45 – 14.30

 

učebna F-Ch

 

EKOŠKOLA

 

 

Erika Maradová

 

čtvrtek

 

dle domluvy

 

ROBOTIKA

 

 

Mgr. Jiří Novotný

Mgr. Jan Mokrý

 

 

středa

 

13.45 – 15.45

 

 

PC učebna

 

DRAMATICKÝ

 

 

Bc. Dana Němcová, DiS

 

středa

 

dle domluvy

 

ZDRAVÝ POHYB

 

 

Mgr. Jarmila Mokrá

 

středa (2. tř.)

 

 

 

tělocvična

 

ŠITÍ

 

 

Barbora Brhelová

 

dle domluvy

 

šicí dílna

Schránka důvěry

Pokud se Vám na naší škole něco nelíbí, nebo máte nějaký problém, můžete využít anonymní schránku důvěry. Můžete tak bez obav napsat o problému, o kterém se stydíte mluvit, vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět, nebo se zeptat na to, co Vás zajímá. Schránku důvěry mohou využívat i rodiče žáků.

Svůj vzkaz můžete adresovat řediteli školy, nebo metodiku prevence.

Formulář je anonymní – položky jméno a email nejsou povinné.  Pokud požadujete odpověď, kontaktní údaje uveďte. Informace zaslané touto cestou považujeme za důvěrné.  Aby bylo možné s problémem něco dělat, popište jej co nejpodrobněji.

  Školská rada

  Na naší škole funguje od roku 2005 školská rada. Má především roli kontrolní a poradní, a její funkce, práva a povinnosti se řídí zákonem.

  Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky. Třetinu členů jmenuje rada Obce Šardice, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

  Rada nyní funguje ve složení:

  předseda: Mgr. Jiří Novotný
  místopředsedové: MUDr. Jaromír Břeň, Mgr. Antonín Veselka

  další členové:

  Irma Bábíková

  Zdeněk Benešovský

  Mgr. Lenka Moravčíková

  Školská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně a na svých zasedáních projednává mimo jiné školní dokumenty a návrh rozpočtu školy. Zajímají nás také podmínky pro vzdělávání dětí a jejich bezpečnost při pobytu ve škole.

  Vedení školy vychází připomínkám a požadavkům maximálně vstříc.

  Rádi bychom více spolupracovali s rodiči žáků naší školy. Obraťte se na nás se svými nápady prostřednictvím webové adresy skolskarada@zssardice.cz.

  Těšíme se na Vaše připomínky. Můžete mít jistotu, že budou projednány na našem nejbližším zasedání.

  Školská rada je tu pro vás – rodiče a žáky naší školy.

  SRPŠ

  Předsedkyně výboru: Petra Kůřilová

  Pokladník: Blanka Koláčková

  E-mailová adresa pro dotazy a připomínky: srpssardice@seznam.cz 

  Aktuality