Organizace školního roku

Zahájení školního roku – 1. 9. 2021

Adaptační kurzy – září

Ředitelské volno (dle situace) – 4. 10. 2021

Do lesa s lesníkem – 15. 10. 2021

Beseda se spisovatelkou – 11. 10. 2021

Plenární schůze rodičů – 18. 10. 2021

Veletrh vzdělávání – 20. 10. 2021

Podzimní prázdniny – 27. a 29. 10. 2021

Testování žáků 9. ročníku – listopad 2021

Vánoční prázdniny – 23. 12. – 2. 1. 2022

Ukončení klasifikace – 24. 1. 2022

Ples SRPŠ – 22. 1. 2022

Dětský ples – 23. 1. 2022

Vydávání vysvědčení – 31. 1. 2022

Pololetní prázdniny – 4. 2. 2022

Lyžařský výcvik I. stupně – 30. 1. – 4. 2. 2022

Lyžařský výcvik II. stupně – zima 2022

Jarní prázdniny – 7. 3. – 13. 3. 2022

Plavání 2., 3. a 4. ročníku – 7. 1. – 22. 3. 2022

Testování žáků 5. ročníku – duben 2022

Velikonoční prázdniny– 14. 4. 2022

Dopravní den – červen 2022

Zájezd do Vídně – červen 2022

Zájezd do Londýna – květen 2022

Ukončení klasifikace – 24. 6. 2022

Vydávání vysvědčení – 30. 6. 2022

Třídní výlety – 20. – 29. 6. 2022

Naše úspěchy

Ve školním roce 2021/2022 se prozatím nekonaly žádné olympiády a soutěže.

Žákovská samospráva

Hlavním úkolem žákovského parlamentu  je zapojení žáků do života školy a podpora jejich komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Zástupci žáků se ve školním parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy spolužáků k podmínkám vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití ve škole. Společným projednáváním a snahou o nalezení vhodného řešení je podporována odpovědnost žáků za vlastní chování a vzdělávání.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni jako zástupci jednotlivých tříd třetího až devátého ročníku. Zároveň je volen předseda a zástupce předsedy. Schůzky ŽP se uskutečňují 1x za 14 dní. Z každé schůzky je pořizován zápis, který provádí určený zapisovatel.

ČLENOVÉ ŽP ve školním roce 2020/2021:

3. třída – Miroslav Novotný a Beata Bednaříková
4. třída – Slavomír Ševčík, Adéla Knoflíčková a Matěj Knoflíček
5. třída – Karolina Novotná, Šimon Špéra a Daniel Padalík
6. třída – Karolina Sahraiová, Kristýna Lesovská a Ondřej Jankůj
7. třída – Pavlína Zahrádková a Eliška Brázdová
8. třída – Klaudie Horatiusová a Michaela Kuchařová
9. třída –  Jolana Foltýnová a Filip Gajdoš

Koordinátorky žákovského parlamentu – Mgr. Eva Lysoňková,, Erika Maradová a Kristýna Sadílková

Nabídka kroužků

 

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2020-2021

FOLKLOR Mgr. Lenka Cápková pondělí 13.30 – 14.30
EKOŠKOLA Mgr. Lenka Moravčíková čtvrtek dle domluvy
KERAMIKA 1 Andrea Zahrádková I. třída úterý 12.00 – 12.35
KERAMIKA 2 Andrea Zahrádková starší úterý 15.30 – 16.30
VÝTVARKA Marcela Palmeová pondělí 15.00 – 16.00
ŠACHY Mgr. Josef Doxanský

Mgr. Blanka Uhljarová

čtvrtek 13.30 – 15.00
RUŠTINA Erika Maradová dle domluvy dle domluvy
ROBOTIKA Mgr. Jiří Novotný

Bc. Jan Mokrý

pátek dle domluvy
MAŽORETKY Veronika Válková pátek 15.30 – 17.30
FLORBAL Vítězslav Tóth středa 17.00 – 18.30
SAMOSPRÁVA Mgr. Eva Lysoňková pondělí

1x za 14 dnů

13.45 – 14.30

Schránka důvěry

Pokud se Vám na naší škole něco nelíbí, nebo máte nějaký problém, můžete využít anonymní schránku důvěry. Můžete tak bez obav napsat o problému, o kterém se stydíte mluvit, vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět, nebo se zeptat na to, co Vás zajímá. Schránku důvěry mohou využívat i rodiče žáků.

Svůj vzkaz můžete adresovat řediteli školy, nebo metodiku prevence.

Formulář je anonymní – položky jméno a email nejsou povinné.  Pokud požadujete odpověď, kontaktní údaje uveďte. Informace zaslané touto cestou považujeme za důvěrné.  Aby bylo možné s problémem něco dělat, popište jej co nejpodrobněji.

  Školská rada

  Na naší škole funguje od roku 2005 školská rada. Má především roli kontrolní a poradní, a její funkce, práva a povinnosti se řídí zákonem.

  Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky. Třetinu členů jmenuje rada Obce Šardice, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

  Rada nyní funguje ve složení:

  předseda: Mgr. Jiří Novotný
  místopředsedové: MUDr. Jaromír Břeň, Bc. Antonín Veselka

  další členové:

  Irma Bábíková

  Zdeněk Benešovský

  Mgr. Lenka Moravčíková

  Školská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně a na svých zasedáních projednává mimo jiné školní dokumenty a návrh rozpočtu školy. Zajímají nás také podmínky pro vzdělávání dětí a jejich bezpečnost při pobytu ve škole.

  Vedení školy vychází připomínkám a požadavkům maximálně vstříc.

  Rádi bychom více spolupracovali s rodiči žáků naší školy. Obraťte se na nás se svými nápady prostřednictvím webové adresy skolskarada@zssardice.cz.

  Těšíme se na Vaše připomínky. Můžete mít jistotu, že budou projednány na našem nejbližším zasedání.

  Školská rada je tu pro vás – rodiče a žáky naší školy.

  Aktuality