Organizace školního roku

Zahájení školního roku – 1. 9. 2020

Ředitelské volno – 16. 11. 2020

Veletrh vzdělávání – 8. 10. 2020

Do lesa s lesníkem – 8. 10. 2020

Plenární schůze rodičů – 12. 10. 2020

Sběr papíru – říjen, duben 2020

Podzimní prázdniny – 29. a 30. 10. 2020

Testování žáků 6. ročníku – říjen 2020

Testování žáků 9. ročníku – listopad 2020

Vánoční zpívání – 16. 12. 2020

Vánoční prázdniny – 23. 12. – 3. 1. 2021

Ukončení klasifikace – 25. 1. 2021

Ples SRPŠ – 23. 1. 2021

Vydávání vysvědčení – 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny – 29. 1. 2021

Lyžařský výcvik I. stupně – 7. 1. – 22. 1. 2021

Lyžařský výcvik II. stupně – březen 2021

Jarní prázdniny – 22. 2. – 28. 2. 2021

Plavání 2., 3. a 4. ročníku – 8. 1. – 26. 3. 2021

Testování žáků 5. ročníku – duben 2021

Velikonoční prázdniny– 1. 4. 2021

Dopravní den – květen 2021

Zájezd do Vídně – červen 2021

Zájezd do Londýna – květen 2021

Ukončení klasifikace – 23. 6. 2021

Vydávání vysvědčení – 30. 6. 2021

Žákovská samospráva

Hlavním úkolem žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a podpora jejich komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Zástupci žáků se ve školním parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy spolužáků k podmínkám vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití ve škole. Společným projednáváním a snahou o nalezení vhodného řešení je podporována odpovědnost žáků za vlastní chování a vzdělávání.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni jako zástupci jednotlivých tříd třetího až devátého ročníku. Zároveň je volen předseda a zástupce předsedy. Schůzky ŽP se uskutečňují 1x za 14 dní. Z každé schůzky je pořizován zápis, který provádí určený zapisovatel.

 

ČLENOVÉ ŽP ve školním roce 2021/2022:

  1. třída 7. třída

Šimon Svoboda Ema Civišová

Hana Břeňová Michaela Volná

Markéta Stávková Karolína Sahraiová

  1. třída 8. třída

Mirek Novotný Pavlína Zahrádková

Beata Bednaříková Eliška Brázdová

Lucie Lesovská Filip Parči

  1. třída 9. třída

Slávek Ševčík Klaudie Horatiusová

Anabel Kůřilová Michaela Kuchařová

Rozálie Procházková

6. třída

Karolína Novotná

Max Bednařík

Koordinátorky žákovského parlamentu – Mgr. Eva Lysoňková, Erika Maradová a Kristýna Sadílková

Nabídka kroužků

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2020-2021

FOLKLOR Mgr. Lenka Cápková pondělí 13.30 – 14.30
EKOŠKOLA Mgr. Lenka Moravčíková čtvrtek dle domluvy
KERAMIKA 1 Andrea Zahrádková I. třída úterý 12.00 – 12.35
KERAMIKA 2 Andrea Zahrádková starší úterý 15.30 – 16.30
VÝTVARKA Marcela Palmeová pondělí 15.00 – 16.00
ŠACHY Mgr. Josef Doxanský

Mgr. Blanka Uhljarová

čtvrtek 13.30 – 15.00
RUŠTINA Erika Maradová dle domluvy dle domluvy
ROBOTIKA Mgr. Jiří Novotný

Bc. Jan Mokrý

pátek dle domluvy
MAŽORETKY Veronika Válková pátek 15.30 – 17.30
FLORBAL Vítězslav Tóth středa 17.00 – 18.30
SAMOSPRÁVA Mgr. Eva Lysoňková pondělí

1x za 14 dnů

13.45 – 14.30

Schránka důvěry

Pokud se Vám na naší škole něco nelíbí, nebo máte nějaký problém, můžete využít anonymní schránku důvěry. Můžete tak bez obav napsat o problému, o kterém se stydíte mluvit, vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět, nebo se zeptat na to, co Vás zajímá. Schránku důvěry mohou využívat i rodiče žáků.

Svůj vzkaz můžete adresovat řediteli školy, nebo metodiku prevence.

Formulář je anonymní – položky jméno a email nejsou povinné. Pokud požadujete odpověď, kontaktní údaje uveďte. Informace zaslané touto cestou považujeme za důvěrné. Aby bylo možné s problémem něco dělat, popište jej co nejpodrobněji.

[contact-form-7 id=“7″]

Školská rada

Na naší škole funguje od roku 2005 školská rada. Má především roli kontrolní a poradní, a její funkce, práva a povinnosti se řídí zákonem.

Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky. Třetinu členů jmenuje rada Obce Šardice, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Rada nyní funguje ve složení:

předseda: Mgr. Jiří Novotný
místopředsedové: Zdeněk Benešovský, Dana Slámová

další členové

Bc. Antonín Veselka

MUDr. Jaromír Břeň

Mgr. Lenka Moravčíková

V současné době čekáme na rozvolnění protiepidemických opatření, aby mohla proběhnout nová volba členů rady za zákonné zástupce.

Školská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně a na svých zasedáních projednává mimo jiné školní dokumenty a návrh rozpočtu školy. Zajímají nás také podmínky pro vzdělávání dětí a jejich bezpečnost při pobytu ve škole.

Vedení školy vychází připomínkám a požadavkům maximálně vstříc.

Rádi bychom více spolupracovali s rodiči žáků naší školy. Obraťte se na nás se svými nápady prostřednictvím webové adresy skolskarada@zssardice.cz.

Těšíme se na Vaše připomínky. Můžete mít jistotu, že budou projednány na našem nejbližším zasedání.

Školská rada je tu pro vás – rodiče a žáky naší školy.