Plenární schůze SRPŠ

Navržení kandidáti za zákonné zástupce žáků do školské rady byli Irma Bábíková, Šardice 801 a MUDr. Jaromír Břeň, Šardice 850. Volby se konaly v pondělí 9. října 2023 v obecní školní jídelně. Na plenární schůzi SRPŠ byli z navržených kandidátů zvoleni za zákonné zástupce žáků do školské rady Irma Bábíková, Šardice 801 a MUDr. Jaromír…

Novinky v Erasmu +

V rámci akreditace Erasmus + se v měsíci srpnu zúčastnila paní učitelka Blanka Uhljarová osmidenního kurzu s výukou angličtiny a metody CLIL v irském Dublinu. Metoda CLIL, anglicky Content and Language Integrated Learning (CLIL) představuje obsahově i jazykově integrované vyučování zaměřené na vzdělávací přístup, v němž se cizí jazyk používá pro učení a vyučování obsahu předmětu nejazykového, například chemie, přírodopisu, dějepisu,…

Šikana

Vážení rodiče, začíná nový školní rok a všichni bychom byli rádi, kdyby byl bezproblémový a pohodový pro vás rodiče, vaše děti i pro všechny pedagogy. Dnešní svět však není jednoduchý, a tak není jednoduchá ani výchova dítěte, kterou máte v kompetenci vy, ani vzdělávání, kterou zaštiťují školy. Častým tématem rozhovorů rodičů je téma šikany. Vždy jsme…