Školní klub navštěvují žáci 2. stupně ZŠ. Účastníkům poskytuje naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti dle jejich volby. Mohou zde relaxovat a smysluplně využívat svůj volný čas. Žákům jsou k dispozici počítače, školní knihovna, stolní hry, CD přehrávač, atd. Pro svoji činnost klub využívá i další prostory školy – hřiště, tělocvičnu, počítačovou učebnu nebo cvičnou kuchyňku.

Žáci mohou pobývat ve ŠK dle svého uvážení a při dodržování určitých pravidel. Docházka je bezplatná.

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2021-2022

Název Vedoucí Den Čas Místo

FOLKLOR

Mgr. Lenka Cápková pondělí 12.45 – 13.30 tělocvična

KERAMIKA

Andrea Zahrádková úterý /1x za 14 dní/ starší

úterý /1x za 14 dní/ 1. tř.

15.35 – 16.30

12.00 – 12.35

keramická dílna

VÝTVARKA

Marcela Palmeová pondělí 15.00 – 16.00 výtvarna

KYTARA

Mgr. Eva Lysoňková středa  

13.45 – 14.30

 

výtvarna

ŠACHY

 

Mgr. Josef Doxanský

Mgr. Blanka Uhljarová

 

čtvrtek 13.30 – 14.15 učebna PC + učebna PŘ-Z

BADATELSKÝ

Mgr. Blanka Uhljarová pátek 13.45 učebna F-CH

EKOŠKOLA

Erika Maradová dle domluvy

RUŠTINA

Erika Maradová čtvrtek 14.30 učebna PC
ROBOTIKA I

 

Mgr. Jan Mokrý

 

středa  

13.45

 

 

učebna PC

ROBOTIKA II

 

Mgr. Jiří Novotný

 

středa  

13.45

 

 

učebna PC

DRAMATICKÝ

Bc. Dana Němcová, DiS  

úterý

 

14.45 – 15.45 VI. třída

POLONÉZA

Mgr. Zuzana Kopecká středa 16.30 tělocvična

ANGLIČTINA

Erika Maradová dle domluvy učebna PC